zpět na úvodní stránku

Podklady

Podklady SPOV ČR

1. října 2019

Podklady MMR ČR

2. října 2019

Úvodní blok

Pracovní skupina: I. Voda – sucho

Pracovní skupina: II. Život na venkově

Pracovní skupina: III. Sociální zemědělství

Pracovní skupina: IV. Mezinárodní spolupráce

Pracovní skupina: V. CLLD/LEADER

KONTAKT
JUDr. Radan Večerka
E-mail: reditel@venkov40.cz© 2019 KRI o.p.s.